Търсене на имоти

Какво се случва със сградите – паметници на културата в България?

Недвижимото културно наследство на България загива! Такива са констатациите на инспекторите от Сметната палата, извършили одит само на една част от общо 39 476 сгради – паметници на културата. Причината за „недовършената работа“ е недостатъчният човешки ресурс, поради което и такава инспекция не е била правена от три години, предава btv. Това, което виждат и гражданите е, че Министерството на културата и специално Националният институт за недвижимо културно наследство, не работят ефективно за опазването на тези обекти.
 

Въпреки, че законодателството предвижда собствениците на тази категория сгради да бъдат задължавани да ги реновират и поддържат, това не се случва. Кметовете пък имат правомощия да извършват ремонти с общински средства, а после да търсят възвръщаемост на средствата, чрез ипотека, от законните притежатели на имотите. Това обаче не се прави често, финансирането е недостатъчно и сградите се рушат.

Липсата на Национална стратегия за недвижимите културни ценности, на актуален електронен архив на документите за всеки обект и на служители, води до призрачни гледки на нащърбени фасади, чийто архитектурен блясък се е превърнал в заплаха за преминаващите хора. През 2018г. само в София са били наложени глоби на недобросъвестните собственици на недвижимо културно наследство в размер на повече от 500 000 лв.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини