Търсене на имоти

Инвестициите в имоти по света с ръст в началото на 2011 г.

Глобалните обеми нараснаха с близо 23% на годишна база, като най-силен ръст бележи Северна и Южна Америка

Инвестициите в имоти по света с ръст в началото на 2011 г.Световният пазар на инвестиции в сектора на недвижимите имоти продължи по пътя към възстановяването, като както продажбите, така и стойностите на имотите се повишиха през първото тримесечие на 2011 г., сочи доклад на CB Richard Ellis (CBRE).

Индексът на компанията, измерващ капиталовите стойности на офис имотите, се повиши с 12% на годишна база през тримесечието, което затвърди положителния тренд, регистриран през предходните три тримесечия, се казва в доклада.

В Северна и Южна Америка капиталовите стойности се повишиха с 9,5%, а в Тихоокеанския регион ръстът бе близо 19%.

По-незначително бе повишението в региона на Европа, Близкия Изток и Африка, където стойностите нараснаха с 2,6% през първото тримесечие. Сравнително по-силни са увеличенията в отделни пазари като Великобритания, Франция и Германия.

Продължи подобрението и в глобалната инвестиционна активност през първото тримесечие на 2011 г., като инвестиционният обем се повиши с 22,9% на годишна база.

Най-силен ръст бе отчетен в Северна и Южна Америка, където обемът нарасна със 77,2% на годишна база.

Природните бедствия в Япония и Нова Зеландия ограничиха инвестициите, като обемът в региона се повиши едва с 5,5%.

Европа, Близкия Изток и Африка продължава да бъде под знака на кризата с държавния дълг, която пречи на възстановяването в по-голямата част от региона. Обемът в него се повиши с 25,4% на годишна база. Регионът все пак отчете най-голям инвестиционен обем сред отделните глобални региони с 41,9 млрд. долара. Въпреки това тази сума бе под средната тримесечна стойност от 51,7 млрд. долара.

Източник: www.investor.bg


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини