Търсене на имоти

Затворените комплекси с преобладаващи покупки на жилища „на зелено“ и с кредит

Тенденция за преобладаващ дял на сделките за покупка на жилища  "на зелено" в затворените комплекси, отчитат от консултантската компания за недвижими имоти Colliers International. Анализът на данните сочи, че през изминалата 2016 година 57% от сделките в жилищните комплекси от затворен тип са реализирани в процес на строителство, което е с 20% повече спрямо дела на сделките „на зелено“, реализирани през предходната 2015 г. Според анализаторите, основен фактор за очерталата се тенденция е относително ограниченото предлагане на въведени в експлоатация качествени жилища в подобен тип комплекси.
 
Още една тенденция – за значително увеличаване на покупките на жилища в затворени комплекси с ипотечни кредити, е отчетена на имотния пазар през 2016 година. Данните на консултантската компания за изминалата година показват 50%-ен дял на сделките с ипотечни кредити в затворени жилищни комплекси, като отчетеното увеличение спрямо 2015 -та година е със 17%, а спрямо 2014-та -  съответно с 23 %. Основната причина за растящия дял на сделките с кредит в жилищните комплекси от затворен тип е изключително благоприятната към момента политика на банките по отношение на лихвите по ипотеки.
 
Нарастващият интерес към имоти от висок клас в затворени комплекси формира и тенденция за продължаващо плавно увеличаване на предлагането. Според публикуваните от Colliers International данни, на пазара през 2016 г.  са предложени над 7000 жилищни единици в затворени комплекси при около 4000 през 2010 г. Видно от данните, броят на жилищата в комплекси от затворен тип се е увеличил през последните 5 години с около 75%. По данни на консултантската компания, към настоящия момент са в процес на строителство 17 проекта на подобни комплекси с общо 1 650 жилища в тях, 10-те от които с около 1 000 жилища, се очаква да бъдат завършени през следващата година. От компанията информират и за предстоящо стартирането на проектни и строителни дейности на още 13 затворени комплекса.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини