Търсене на имоти

Летището в Русе вече е общинско, градът получава средства за ремонт на инфраструктура в Индустриален парк

Летището в Русе вече е общинско, градът получава средства за ремонт на инфраструктура в Индустриален паркПравителството на България прехвърли на община Русе собствеността върху имотите, влизащи в летището в с. Щръклево, както и дяловете си от капитала на „Летище Русе” ЕООД, съобщават от пресслужбата на кабинета. Актът създава условия аеропортът да стане общинска собственост, каквото е желанието на местната общественост.
Местоположението на летището е стратегическо за Русе и предоставя възможност за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен транспорт на товари. В момента то не функционира ефективно, а с възстановяване на дейността му ще бъдат открити нови работни места. Три процедури за отдаването му на концесия са обявени от 2007 г. насам, но заради липса на кандидати не е определен концесионер.
На същото заседание на Министерски съвет е взето решение да бъде одобрен проектът на договор с община Русе за финансиране със 102 хил. лв. изграждането на елементи на публична инфраструктура. Средствата са за рехабилитация и реконструкция на пътното кръстовище в Индустриален парк- Русе. Дейностите включват две нови пътни летни, изграждане на висок бордюр и тротоари, линейно отводняване на пътя и отвеждане на дъждовните води в канализационната мрежа. Реализацията на проекта ще облекчи автомобилния трафик, а това ще подобри атрактивността на зоната за развиване на бизнес. 

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини