Търсене на имоти

Приемът на документи за кандидатстване в конкурса за избор на нови ЕДЕН дестинации продължава

Приемът на документи за кандидатстване в конкурса за избор на нови ЕДЕН дестинации, организиран в рамките на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, продължава до 31 август 2017 г., иформира официалният сайт на Министерството на туризма. Изборът на дестинациите е по обявената от Европейската комисия тема „културен туризъм“, а в рамките на конкурса ще бъдат избрани новите ЕДЕН дестинации на България (1 победител и до 4 подгласници), които ще бъдат интегрирани в европейската ЕДЕН мрежа. Целта на проекта „EDEN“, което е акроним на „European Destinations of Excellence“ (Най-добри европейски дестинации), е популяризиране на моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.
 
Инициативата има за цел да промотира нововъзникващи български туристически дестинации, предлагащи специфична форма на туризъм въз основа на местни материални културни активи (културно-историческо наследство или съвременна култура, традиционни исторически или археологически паметници (музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, промишлени обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове и т.н), и да привлече вниманието на туристите към тях. Избраните дестинации ще станат част от европейската ЕДЕН мрежа и ще получат професионално фото заснемане, отпечатване на промоционални брошури, публикации в медии и сертификати, като победителите ще бъдат наградени на специално организирана официална церемония. Кандидатите и дестинациите за участие в конкурса трябва да отговарят на определени критерии за допустимост, които са публикувани на сайта на Министерството на туризма в раздел „Програми и проекти“, както и от официалната страница на ЕДЕН мрежата в България, откъдето може да бъде изтеглен и електронният пакет документи за кандидатстване.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини